LISTAS

Muy buenas amig@s, seguidores, y buscadores no robots!
Bon dia a tothom!

Avui tinc la imperiosa necessitat d'escriure en Català, idioma de la ciutat on viu, per practicar sense diccionari. Si algú sap escriure aquesta llengua millor que jo, o que li agradi, li convido a corregir-me i a particpar en aquesta publicació bastant particular que aviu estic creant. Si no recordo alguna paraula l'escriuré en espanyol i així evito complicacions de comprensió per les persones d'altres llengües. Si necessiteu traducció, podeu usar el botó TRADUCIR que està cap al fons d'aquesta pàgina, a la part esquerra.

Amb sentit de colaboració i de informació per tota la comunitat de personas que es troban al atur en aquest moment a Catalunya vull afegir informació referent als Convenis Col-lectius de tots els Sectors Laborals de la Comunitat Autónoma de Catalunya (Barcelona) amb una base de dades que tingui tots els enlaçes correspondents a cada sector o els més relevants en aquest moment.

Tinc l'interés personal de fer-ho perquè penso que no tenim la suficient informació que es necessita en aquest moment tan difícil i crític amb les tasses d'atur que hi ha al país, els canvis de direcció que es endevinen dintre de totes les professions, les necessitats de competencia, eficiéncia, i compromiso cada vegada més específiques que demanan les empreses al treballadors, i pot ser aquesta última, la justificació més important, els abusos que escometen les empreses sobre els nous treballadors si no tenen experiència laboral en el seu sector i no coneixen els seus drets i obligacions laborals, que com ciudadana sento que és alarmant que en aquest moment existeixin professionals i empreses de renom i amb trayectoria empresarial que vulguin estafar-nos i que continuen pensant en els models econòmics de la antiguedad o dels països encara subdesenvolupats on todavia s'explota al treballador i els seus drets són calcigats a canvi d'un contracte de treball que li permeti a la persona tirar endavant però amb condicions que solament afavoriin a les empreses.

Penso que aquest canvi que s'ha generat al món també ha de tenir relació amb la manera com abordem les coses.  Estem a l'era de la comunicació, de la rapidesa virtual, de les conexions constants a través d'Internet i les xarses social, ESTEM MÉS ACOMPANYATS QUE MAI. Això de la pobre personeta que camina sola pel món i que no sap que fer a la vida, ja no existeix!! Jo miraba un Conveni Col-lectiu quan la meva intuïció i pensament em deien que alguna cosa anava estrany en la meva empresa, i també feíam la revisió si teníam amonestacions o algú problema de força major oi? Pero ara, no, ara s'ha de coneixer endavant, s'ha de coneixer avans de arribar a l'entrevista de treball perquè aixì pots delimitar, pots concretar millor els teus interessos, les teves oportunitats, i també per tener el coneixement que es necessita tenir per un sector i que no et mirin la cara d'idiota res més.

Jo sóc Administrativa i vaig treballar al llarg de la meva vida a differents sectors, a uns més temp que altres, i amb la crisi la continuitat que voldríem assegurar a les empreses no és possible per diverses motius dels cuals no som responsables. Pero una persona que va treballar tota la seva vida al mateix sector i que amb aquesta crisi es va quedar sense feina, si que es troba sol perquè no en té a prop les eines per enfrontar amb el coneixement necessari el nou món que vivim, o millor dit, no sap ón són aquestes eines. ( La majoria de aquesta gent són persones grans, mares i pares de familia, adults que van passar la seva vida treballant i fent creixer el nostre país i que ara, ara no poden continuar perquè les empreses van tancar o van canviar màquines per mano de obra humana) Per això el gobern ha fet i està fent tantes coses per ajudar-nos, i encara hi ha gent que no ve l'avantatge que tenim. I bé aquí estarà la meva aportació per qui ho necessiti.

 Qué parámetros inclouen els convenis col-lectius?

1- Disposicions generals: ámbit d'aplicació del sector, legitimació, vigencia, comisió mixta paritaria, etc.
2- Condicions económiques: retribucions y salaris, anticipos, complements i pluses, pagas extraordinarias, horas extraordinarias, extinció del contracte, fondo de garantía salarial.
3- Condicions de treball: jornades i torns, perìodes de prova, descasos, vacançes, licencies, permisos, excedències, calendari laboral, horari de feina.
4- Organització del treball: classificació professional, tipus contractuals, cesió del treballador, etc.
5- PRL i Salut laboral.
6- Medi Ambient.
7- Representació i acció sindical.
8- Conciliació vida professional i familiar: igualtat dintre dones i homes.
9-Formació: access al coneixement universal, millorar la calidad del servei empresarial, acreditar competencies profesionals, etc.
10- Régimen disciplinario: Faltas y sanciones, despido disciplinario, infracciones de la empresa, etc.


-->
SECTORESNº DE SUB-SECTORESEJEMPLOS
DEMANDADOS
SALARIOS
AÑO 2016
Agricultura, ramadería i pesca forestal16Agropecuari
Automoció15Estacions de Servei898,47 €


Vigilancia de garatge i parking1.347,65 €
Comerç60Comerç en general742,98 €
Ensenyament22Autoescoles739,21 €
Esport, bellesa, espectacles, jocs d'atzar22Loteries i apostes del estat853,05 €
Hoteleria i turisme21Restauración991,00 €
Indústries d'alimentació48Panaderías1.000,00 €
Indústries de la construcció29Gestión Inmobiliaria
Indústries de la fusta26Juguetes
Indústries del paper i editorials7Editoriales
Indústries metal·lúrgiques20Nautica
Indústries químiques i extractives16Perfumería y cosmética
Indústries tèxtils, del calçat i complementaris17Tintorería, lavandería
Jardineria3Centres de jardineria1.166,00 €
Manteniment i neteja11Limpieza edificios y locales
Sanitat i serveis socials18Residencias tercera edad
Serveis financers, tècnics, d'assegurances,
publicitat i altres serveis administratius i tècnics
28Oficines i despatxos1.255,00 €
Serveis públics13Empaquetat, embrasament,
ensobrada

Transport, missatgeria, seguretat30Taxis

Clica las frases subrayadas de tu interés para acceder a la información. Algunos convenios están en catalàn y otros en español.

Si voleu fer la recerca dels convenis col-lectius d'altres comunitats autónomes de Espagna, podeu entrar a la pàgina web del Ministeri de Treball aquí

Molta sort i arreveure!

Comentarios

Descubrimiento web

Entradas populares de este blog

EXPLORA LA LENGUA DE LOS CARAQUEÑOS

Sobre el SketchUp

Programas de diseño para tarjetería y más

running man jalp ORIGINAL SONG (JETPACK CIRCUS)

Venezuela Libre

Hablar otro idioma

Cambiando